صنف های آنلاین حقوق

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشجویان گرامی و اساتید معزز با توجه به جدول زیر به روی آدرس مورد نظر کلیک نمایید.

الف) نوبت صبح

 

ردیف ایام هفته مضمون استاد سمستر آدرس صنف در فضای مجازی
1- شنبه حقوق بین الملل 1 محمد علی ابراهیمی هفتم ال برای ورود به صنف کلیک کنید
2- یک شنبه حقوق تجارت 2 حسین مرادی ششم ب برای ورود به صنف کلیک کنید
3- دوشنبه مبادی احصائیه علی پاکبین دوم ب برای ورود به صنف کلیک کنید
4- سه شنبه حقوق جزای عمومی 2 علیار شفایی اول برای ورود به صنف کلیک کنید
5- چهارشنبه تاریخ اندیشه غرب 1 محمد حسین مظفری سوم برای ورود به صنف کلیک کنید
6- پنج شنبه حقوق اداری عوضعلی اعتمادی چهارم ب برای ورود به صنف کلیک کنید
7- جمعه حقوق کار عبد الغفور حکیمی سوم الف برای ورود به صنف کلیک کنید

 

 

ب) نوبت عصر

ردیف ایام هفته مضمون استاد سمستر آدرس صنف در فضای مجازی
1 شنبه حقوق بین الملل 1 محمد علی ابراهیمی هفتم ال برای ورود به صنف کلیک کنید
2 یک شنبه حقوق تجارت 2 حسین مرادی ششم ب برای ورود به صنف کلیک کنید
3 دوشنبه مبادی احصائیه علی پاکبین دوم ب برای ورود به صنف کلیک کنید
4 سه شنبه حقوق جزای عمومی 2 علیار شفایی اول برای ورود به صنف کلیک کنید
5 چهارشنبه تاریخ اندیشه غرب 1 محمد حسین مظفری سوم برای ورود به صنف کلیک کنید
6 پنج شنبه حقوق اداری عوضعلی اعتمادی چهارم ب برای ورود به صنف کلیک کنید
7 جمعه حقوق کار عبد الغفور حکیمی سوم الف برای ورود به صنف کلیک کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید