معرفی اقتصاد کلان یا مایکرو اکونومیک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اقتصاد کلان (Macroeconomics) رشته‌ای در اقتصاد است که رفتار اقتصادی کل افراد و نهادهای یک جامعه را بررسی می‌کند. اقتصاد کلان حوادث سراسری اقتصاد مثل تغییرات بیکاری، درآمد ملی، نرخ رشد، تولید ناخالص داخلی، تورم و سطوح قیمت ها را بررسی می‌کند.
اقتصاد کلان بر جابجایی و روندها در اقتصاد به‌عنوان یک کل تمرکز دارد، درحالی‌که در اقتصاد خرد، تمرکز بر عواملی است که در تصمیم‌گیری شرکت‌ها و اشخاص دخالت دارند . عواملی که به‌وسیله اقتصادکلان و خرد مورد مطالعه قرار می‌گیرند اغلب بر یکدیگر تأثیرگذارند، به طور مثال، سطح فعلی بیکاری در اقتصاد به‌عنوان یک کل که بر تعداد کارگرانی که یک شرکت نفتی می‌تواند استخدام کند تأثیر خواهد گذاشت.
مسائل اقتصاد کلان
چون اقتصاد کلان با موضوعاتی سرو کار دارد که جزء مسائل زندگی روزمره ماست و مسائلی که بر وضعیت زندگی ما تاثیر گذار است. لذا در حوزه علم اقتصاد کلان به مطالعه موارد زیر می پردازیم:
1. اندازه گيري متغيرهاي كلان اقتصادي مانند « تورم، رشد، اشتغال یا بیکاری، رکود و...»
2. نحوه تعيين متغيرهاي كلان اقتصادي و عوامل مؤثر بر آنها (مدلسازي اقتصاد كلان)
3. نحوه اثرگذاري بر آنها و اتخاذ سياستهاي مناسب (سياستگذاري اقتصادي)
لذا میتوان گفت که اقتصاد کلان درصدد پاسخگویی به سوالات زیر است:


1. وضعيت سطح استاندارد زندگي در يك اقتصاد چگونه است و به چه طريقي ميتوان آن را بهبود بخشيد؟
2. سطح هزينه زندگي در كشور به چه ميزان است و چگونه ميتوان آن را تنظيم نمود؟
3. اندازه گيري نوسانات و چگونگي كنترل اين نوسانات؟
اهداف اقتصاد کلان:
با توجه به اینکه مرزبندی میان اهداف اقتصاد کلان و خرد عموماً با جهت‌بندی نمای کلی از اقتصاد برای اقتصاد کلان همراه است، اهداف اقتصاد کلان را می‌توان در چند عنوان زیر خلاصه کرد.
1- برقراری اشتغال کامل؛ که همان کاهش نرخ بیکاری است که نسبت به نرخ تورم حالت معکوس دارد؛
2- تأمین رشد مطلوب؛ به این معنا که درآمد ناخالص ملی به صورت واقعی از رشد مورد برنامه‌ریزی شده تبعیت نماید؛
3- ثبات نسبی قیمتها؛ روشهای محافظت از رشد قیمتها در مقابل تورم؛
4- برقراری تعادل؛ در تراز پرداختها در تراز تجارت خارجی؛
5- سیاستهای پولی و مالی؛ یعنی بررسی نحوه تأیید سیاستهای پولی و مالی دولت بر روی تولید ناخالص ملی.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تضمین کیفیت معرفی اقتصاد کلان یا مایکرو اکونومیک